http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Znak RW.272.3.2015.KM

 

 

Skierniewice, dnia 26.03.2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: 02 - GODZIANÓW i 06 - ZAPADY, gminy Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie - etap II,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych s.c.

Alicja Bugno i Robert Woiński

ul. Kopernika 10

38-300 Gorlice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po uprzednim uzupełnieniu oferty do którego wezwano na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 96,13 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe

GEO-PRO-KART

ul. Młynarska 2

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

146.247,00 zł

 

66,61 pkt

 

40 miesięcy

 

6,67 pkt

 

 

 

73,28 pkt

 

 

2

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych s.c.

Alicja Bugno i Robert Woiński

ul. Kopernika 10

38-300 Gorlice

 

113.100,00 zł

 

86,13 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

96,13 pkt

 

 

3

 

 

 

OPEGIEKA Spółka z o.o.

Al. Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

 

 

108.240,00 zł

 

90,00 pkt

 

36 miesięcy

 

6 pkt

 

 

 

96,00 pkt

 

 

4

 

Geo - Metr s.c.
Dariusz Mamica, Leszek Sroczyński

Plac Konstytucji 3 Maja 9

26-670 Pionki

 

 

 

190.650,00 zł

 

51,10 pkt

 

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

 

61,10 pkt

 

 

5

 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

GEOMAP Sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 3

65-625 Zielona Góra

 

 

 

 

199.875,00 zł

 

48,74 pkt

 

 

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

 

 

58,74 pkt

 

6

 

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

GEOINWEST

Andrzej Gajewski, Bogdan Liba, Justyna Magdziarz

ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice

 

 

142.680,00

 

68,28 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

78,28 pkt

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

STAROSTA

Mirosław Belina

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin943
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-03-26 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-03-26 09:46
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...