http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

RW.272.5.2015.KM                                                                      Skierniewice, dnia 02.04.2015 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu skierniewickiego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Części nr 1 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w kierunku Gzowa,   

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów
100,00 pkt.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6

93-231 Łódź

 

 

185.746,63 zł

 

85,78 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

95,78 pkt

 

 

2

 

 

 

BUDROMEX RADOM

Emilia Podsiadła
ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

 

231.735,63 zł

 

68,76 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

78,76 pkt

 

 

4

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

177.039,18 zł

 

90 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

Części nr 2 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice, na odcinku Turowa Wola - granica powiatu w kierunku Grzymkowice,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów
100,00 pkt.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6

93-231 Łódź

 

 

249.724,80 zł

 

79,21 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

89,21 pkt

 

 

2

 

 

 

BUDROMEX RADOM

Emilia Podsiadła
ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

 

302.629,32 zł

 

65,37 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

75,37 pkt

 

 

4

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

219.799,67 zł

 

90 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

Części nr 3 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 1333E w miejscowości Chojnata, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335E Wola Pękoszewska - Kowiesy,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6

93-231 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów
100,00 pkt.

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

 

BUDROMEX RADOM

Emilia Podsiadła
ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

 

91.557,18 zł

 

90 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

 

2

 

 

 

94.690,57 zł

 

87,02 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

97,02 pkt

 

 

4

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

113.394,22 zł

 

72,67 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

82,67 pkt

 

Części nr 4 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 2933E Teresin - Lipce Reymontowskie - Godzianów - Zapady na odcinku od m. Drzewce w kierunku
m. Lipce Reymontowskie,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów
100,00 pkt.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6

93-231 Łódź

 

 

107.091,28 zł

 

79,58 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

89,58 pkt

 

 

2

 

 

 

BUDROMEX RADOM

Emilia Podsiadła
ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

 

134.922,04 zł

 

63,16 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

73,16 pkt

 

 

4

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

94.691,50 zł

 

90 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

Części nr 5 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów
100,00 pkt.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6

93-231 Łódź

 

 

298.101,27 zł

 

61,24 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

71,24 pkt

 

 

3

 

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Porszewice 31, 95-200 Pabianice

 

 

207.777,77 zł

 

87,86 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

97,86 pkt

 

 

4

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

202.839,82 zł

 

90 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

 

5

 

 

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

 

 

296.052,23 zł

 

61,66 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

71,66 pkt

 

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  STAROSTA

Mirosław Belina

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1052
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-04-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-04-02 14:06
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...