http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

RW.272.4.2015.KM                                                                      Skierniewice, dnia 07.04.2015 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej
na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zarząd Powiatu                              w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę:

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po wcześniejszym wezwaniu trzech wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 96 pkt.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

HIGHWAY Sp. z o.o.

ul. Jeleniogórska 18/14

80-180 Gdańsk

 

259.038,00 zł

 

18,93 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

28,93 pkt

 

 

2

 

 

 

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

 

86.100,00 zł

 

56,97 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

66,97 pkt

 

 

3

 

 

 

STREET projekt Marcin Szewczyk
ul. Iwaszkiewicza 4/2
96-100 Skierniewice

 

68.900,00 zł

 

71,19 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

81,19 pkt

 

 

4

 

INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6

62-510 Konin

 

 

67.000,00 zł

 

----- pkt

 

----- lat

 

----- pkt

 

 

Oferta odrzucona

 

 

5

 

SD PROJEKT

Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c.

ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań

 

 

145.509,00 zł

 

33,71 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

43,71 pkt

 

 

6

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

 

 

68.880,00

 

71,21 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

81,21 pkt

 

7

 

FIRMA USŁUGOWA Łukasz Skutnik ul. Otolińska 7/22 09-407 Płock

 

 

94.341,00

 

51,99 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

61,99 pkt

 

8

 

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

 

54.500,00

 

90,00 pkt

 

3 lata

 

6 pkt

 

 

 

96,00 pkt

 

9

 

 

REM PROJEKT

Marcin Łukasiewicz

ul. Jana Brzechwy 16

96-100 Skierniewice

 

 

75.522,00

 

64,95 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

74,95 pkt

 

10

 

 

EUROBUD Artur Kowalski Balcerów 42G, 96-100 Skierniewice

 

 

120.244,80

 

40,79 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

50,79 pkt

 

 

Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr1303E na odcinku Skierniewice - Celigów,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę:

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po wcześniejszym wezwaniu dwóch wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 96 pkt.

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

HIGHWAY Sp. z o.o.

ul. Jeleniogórska 18/14

80-180 Gdańsk

 

 

388.335,60 zł

 

20,14 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

30,14 pkt

 

 

4

 

INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6

62-510 Konin

 

 

97.000,00 zł

 

----- pkt

 

----- lat

 

----- pkt

 

 

Oferta odrzucona

 

 

5

 

SD PROJEKT

Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c.

ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań

 

 

224.352,00 zł

 

34,86 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

44,86 pkt

 

 

6

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

 

 

112.422,00

 

69,57 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

79,57 pkt

 

7

 

FIRMA USŁUGOWA Łukasz Skutnik ul. Otolińska 7/22 09-407 Płock

 

 

114.882,00

 

68,08 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

78,08 pkt

 

8

 

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

 

86.900,00

 

90,00 pkt

 

3 lata

 

6 pkt

 

 

 

96,00 pkt

 

9

 

 

REM PROJEKT

Marcin Łukasiewicz

ul. Jana Brzechwy 16

96-100 Skierniewice

 

 

157.932,00

 

49,52 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

59,52 pkt

 

10

 

 

EUROBUD Artur Kowalski Balcerów 42G, 96-100 Skierniewice

 

 

127.624,80

 

61,28 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

71,28 pkt

 

 

Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę:

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po wcześniejszym wezwaniu czterech wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 96 pkt.

 

 

 

 

 

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

HIGHWAY Sp. z o.o.

ul. Jeleniogórska 18/14

80-180 Gdańsk

 

237.783,60 zł

 

10,60 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

20,60 pkt

 

 

2

 

 

 

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

 

56.580,00 zł

 

44,54 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

54,54 pkt

 

 

4

 

INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6

62-510 Konin

 

27.000,00 zł

 

----- pkt

 

----- lat

 

----- pkt

 

 

Oferta odrzucona

 

 

5

 

SD PROJEKT

Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c.

ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań

 

 

112.914,00 zł

 

22,32 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

32,32 pkt

 

 

6

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

 

 

49.200,00

 

51,22 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

61,22 pkt

 

7

 

FIRMA USŁUGOWA Łukasz Skutnik ul. Otolińska 7/22 09-407 Płock

 

 

37.588,80

 

67,04 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

77,04 pkt

 

8

 

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

 

28.000,00

 

90,00 pkt

 

3 lata

 

6 pkt

 

 

 

96,00 pkt

 

9

 

 

REM PROJEKT

Marcin Łukasiewicz

ul. Jana Brzechwy 16

96-100 Skierniewice

 

 

75.522,00

 

33,37 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

43,37 pkt

 

10

 

 

EUROBUD Artur Kowalski Balcerów 42G, 96-100 Skierniewice

 

 

43.517,40

 

57,91 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

67,91 pkt

 

 

Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

STREET projekt

Marcin Szewczyk
ul. Iwaszkiewicza 4/2
96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po wcześniejszym wezwaniu pięciu wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 100 pkt.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

HIGHWAY Sp. z o.o.

ul. Jeleniogórska 18/14

80-180 Gdańsk

 

160.072,20 zł

 

9,50 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

19,50 pkt

 

 

3

 

 

 

STREET projekt Marcin Szewczyk
ul. Iwaszkiewicza 4/2
96-100 Skierniewice

 

16.900,00 zł

 

90,00 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

 

4

 

INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6

62-510 Konin

 

 

9.700,00 zł

 

----- pkt

 

----- lat

 

----- pkt

 

 

Oferta odrzucona

 

 

5

 

SD PROJEKT

Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c.

ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań

 

 

70.971,00 zł

 

33,71 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

43,71 pkt

 

 

6

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

 

 

24.231,00

 

62,77 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

72,77 pkt

 

7

 

FIRMA USŁUGOWA Łukasz Skutnik ul. Otolińska 7/22 09-407 Płock

 

 

16.912,50

 

89,93 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

99,93 pkt

 

8

 

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

 

18.000,00

 

90,00 pkt

 

3 lata

 

6 pkt

 

 

 

84,50 pkt

 

9

 

 

REM PROJEKT

Marcin Łukasiewicz

ul. Jana Brzechwy 16

96-100 Skierniewice

 

 

47.232,00

 

32,20 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

42,20 pkt

 

10

 

 

EUROBUD Artur Kowalski Balcerów 42G, 96-100 Skierniewice

 

 

18.327,00

 

82,99 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

92,99 pkt

 

 

Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę:

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po wcześniejszym wezwaniu pięciu wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 96 pkt.

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

HIGHWAY Sp. z o.o.

ul. Jeleniogórska 18/14

80-180 Gdańsk

 

243.540,00 zł

 

11,46 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

21,46 pkt

 

 

2

 

 

 

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

 

55.350,00 zł

 

50,41 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

60,41 pkt

 

 

4

 

INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6

62-510 Konin

 

24.000,00 zł

 

----- pkt

 

5 lat

 

----- pkt

 

 

Oferta odrzucona

 

 

5

 

SD PROJEKT

Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c.

ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań

 

 

111.438,00 zł

 

25,04 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

35,04 pkt

 

 

6

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

 

 

44.895,00

 

62,14 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

72,14 pkt

 

7

 

FIRMA USŁUGOWA Łukasz Skutnik ul. Otolińska 7/22 09-407 Płock

 

 

37.515,00

 

74,37 pkt

 

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

84,37 pkt

 

8

 

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

 

31.000,00

 

90,00 pkt

 

3 lata

 

6 pkt

 

 

 

96,00 pkt

 

9

 

 

REM PROJEKT

Marcin Łukasiewicz

ul. Jana Brzechwy 16

96-100 Skierniewice

 

 

76.752,00

 

36,35 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

46,35 pkt

 

10

 

 

EUROBUD Artur Kowalski Balcerów 42G, 96-100 Skierniewice

 

 

45.362,40

 

61,50 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

71,50 pkt

 

 

Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Paplin.

 

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę:

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe

ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po wcześniejszym wezwaniu czterech wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 96 pkt.

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

HIGHWAY Sp. z o.o.

ul. Jeleniogórska 18/14

80-180 Gdańsk

 

184.869,00 zł

 

11,68 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

21,68 pkt

 

 

4

 

INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6

62-510 Konin

 

 

14.000,00 zł

 

---- pkt

 

5 lat

 

----- pkt

 

 

Oferta odrzucona

 

 

5

 

SD PROJEKT

Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c.

ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań

 

 

109.101,00 zł

 

19,80 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

29,80 pkt

 

 

6

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

 

 

29.938,20

 

72,15 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

82,15 pkt

 

7

 

FIRMA USŁUGOWA Łukasz Skutnik ul. Otolińska 7/22 09-407 Płock

 

 

38.130,00

 

56,65 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

66,65 pkt

 

 

8

 

 

RAWAY Rafał Piotrowski

Biuro Projektowe ul. Słowicza 33

02-170 Warszawa

 

 

 

24.000,00

 

90,00 pkt

 

3 lata

 

6 pkt

 

 

 

96,00 pkt

 

9

 

 

REM PROJEKT

Marcin Łukasiewicz

ul. Jana Brzechwy 16

96-100 Skierniewice

 

 

71.832,00

 

30,07 pkt

 

5 lat

 

10 pkt

 

 

 

40,07 pkt

 

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 1

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania odrzucono ofertę nr 4 złożoną przez Oferenta:

- INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6, 62-510 Konin - na zadania nr 1, 2, 3 i 4.

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Brak oświadczenia Wykonawcy dotyczącego terminu gwarancji, jakiej udziela na oferowaną usługę wykonania dokumentacji projektowej na ww. zadania. Zamawiający wymagał określenia w formularzu oferty - załączniku nr 1 do SIWZ terminu gwarancji na oferowaną usługę dla każdego zadania. Oferent nie wypełnił tej rubryki dla zadań nr 1, 2, 3 i 4. Ponadto wymagany okres gwarancji był drugim kryterium oceny oferty.

W orzeczeniu Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 9 sierpnia 2007r. o nr UZP/ZO/0-973/07 stwierdzono, że „podanie okresu gwarancji jest niezbędnym elementem treści oferty, której brak skutkuje obowiązkiem po stronie Zamawiającego odrzucenia jej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych".

 

- INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6, 62-510 Konin - na zadania nr 5 i 6.

Uzasadnienie prawne:

art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Z uwagi na to, że cena złożonej oferty na zadanie nr 5 jest niższa o 30% od wartości zamówienia a na zadania nr 5 i 6 jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający powziął uzasadnioną wątpliwość, co do realności ceny i tym samym możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę, który ją zaproponował. W związku z tym 30.03.2015 r. wezwał oferenta na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), do złożenia wyjaśnień.

Wykonawca, wezwany do złożenia w tym zakresie wyjaśnień do dnia 07.04.2015 r. godz. 11:00, nie złożył ich. W związku z powyższym na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oferta na zadania nr 5 i 6 została odrzucona.

 

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

   STAROSTA

Mirosław Belina

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1084
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-04-07 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-04-07 14:01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...