http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.6.2015.KM

 

Skierniewice, dnia 22.06.2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piłą do cięcia gałęzi i głowicą koszącą,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

ZIMEX Halina Zimoch

Leszcze 29

99-100 Łęczyca

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 95% oraz termin dostawy - 5 %.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 97,50 pkt.

Cena brutto oferty: 277.057,50 brutto - 95,00 pkt, Termin dostawy: 60 dni - 2,5 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto 95%

Ilość punktów

Termin dostawy 5%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
i Usług technicznych

RE-MONT Rafał Rękas

Chylice, ul. Starochylicka 26

05-510 Konstancin-Jeziorna

 

 

279.579,00 zł

 

94,14 pkt

 

90 dni

 

0 pkt

 

 

 

94,14 pkt

 

 

2

 

 

 

Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowe

ZIMEX Halina Zimoch

Leszcze 29

99-100 Łęczyca

 

 

277.057,50 zł

 

95,00 pkt

 

60 dni

 

2,5 pkt

 

 

 

97,50 pkt

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

STAROSTA

Mirosław Belina

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin777
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-06-22 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-06-22 14:06
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...