http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.7.2015.KM

 

Skierniewice, dnia 17.07.2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 1320E Słupia - Krosnowa,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 95% oraz okres gwarancji 5% po wcześniejszym wezwaniu jednego z wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 100 pkt.

Cena brutto oferty: 237.926,05 zł brutto - 95 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy - 5 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto 95%

Ilość punktów

Okres gwarancji 5%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

300.000,00 zł

 

75,34 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

80,34 pkt

 

 

2

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

237.926,05

 

95,00 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

3

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

258.903,56 zł

 

87,30 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

92,30 pkt

 

4

 

TRANS-KAM Robert Kupis

ul. Stary Rynek 2/34

95-010 Stryków

 

267.158,78 zł

 

84,61 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

 

89,61 pkt

 

5

 

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

 

 

245.808,75 zł

 

91,95 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

96,95 pkt

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

STAROSTA

Mirosław Belina

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Ilość odwiedzin757
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2015-07-17 00:00
Data ukazania się2015-07-17 00:00
Ostatnia zmiana2015-07-17 13:26
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...