http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Numer kolejny

w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Data

wpisów do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

Uwagi

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

 Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich”

 25.05.2018

1 a. Budowanie Pomnika Wł. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

b. zorganizowanie „Drogi Sławy Wł. Reymonta” od Muzeum Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej do Domku Reymonta

c. popularyzowanie życia i twórczości Wł. Reymonta

 96-127 Lipce Reymontowskie

Ul. Wiatraczna 10

 

 

Stowarzyszenie Zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Pan

Jerzy MURGRABIA

 

 

 

 

Nie posiada organu kontroli wewnętrznej

 

 

 Uchwała z dnia 15.05.2018 r.

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BZK.512.8.2.2018

 

 

2.Polska

3. a) pozyskiwanie funduszy na budowę pomnika i „Drogi Sławy Wł. St. Reymonta”

b) udział w pracach na rzecz pomnika i elementów „Drogi Sławy”

c) wygłaszanie odczytów, publikowanie artykułów w prasie dot. Wł. St. Reymonta

2.

 „Stowarzyszenie Wędkarskie Wsi Dębowa Góra”

 28.05.2018

1. a. Działanie na rzecz rozwoju wędkarstwa wśród społeczeństwa

b. popularyzowanie wiedzy z dziedziny wędkarstwa i ochrony przyrody

 

 

 96-116 Dębowa Góra 43 a

Stowarzyszenie Zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Pan

Włodzimierz GOŚCINIAK

 Nie posiada organu kontroli wewnętrznej

 

 

 

 Uchwała z dnia 17.05.2018 r.

 

 

 

 nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BZK.512.11.2.2018

 

 

 

 

 

2. Dębowa Góra

3. a. organizowanie spotkań

b. współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania

c. wspieranie działań popularyzujących wędkarstwo

 

3.

 

Stowarzyszenie „Nasz Powiat”

 

 

 28.05.2018

1.a.Działalność wspomagająca rozwój demokracji lokalnej

b. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy

c. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej

 

 96-126 Godzianów

Ul. Klonowa 10

 

 Zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Pan

Zdzisław TULEJA

 

 Nie posiada organu kontroli wewnętrznej

 

 

 Uchwała z dnia 12.05.2018 r.

 

 

 nie

 

 

 

 

 

 

 

BZK.512.3.2.2018

2. województwo łódzkie

3.a. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami stowarzyszenia

b. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych

c. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu zainteresowanymi wspieraniem działalności stowarzyszenia

 

Ilość odwiedzin140
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzukstul Andrzej
Data utworzenia2018-05-09 00:00
Data ukazania się2018-05-09 00:00
Ostatnia zmiana2018-05-09 10:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: Andrzej Szukstul
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...