http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 7
 

RW.272.11.2018.DS.                                                                    Skierniewice, 10.10.2018 r.

 

 

                                                                                  Uczestnicy postępowania

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

w zakresie zadania nr 7

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2018/2019 ”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, zm. poz. 2018 ) niniejszym informuję,                       że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejsza w zakresie zadania nr 7 została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6, taka informacja została przekazana uczestnikom postępowania w dniu 09.10.2018 r.

Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne pomimo ciążącego na nim prawnego obowiązku. W dniu 10.10.2018. r. ww. Wykonawca poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 7.

W przypadku gdy wyłoniony Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiającemu przysługuje, na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp, prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Kolejną najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: JKM MIREX Sp. z o.o. z/s 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania nr 7 kwotę nie wyższą niż 97 477,50 brutto i taką informację przekazał podczas otwarcia ofert. Wartość oferty złożonej w zakresie zadania nr 7 przez ww. Wykonawcę                 tj. 102 397,29 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W chwili obecnej Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 7 w oparciu o przepis  art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu

 

Dołączone pliki:
DokumentInformacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 7.pdf (190.8KB)
Ilość odwiedzin119
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęAlicja Wojna
Data utworzenia2018-10-10 00:00
Data ukazania się2018-10-10 00:00
Ostatnia zmiana2018-10-10 15:36
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...