http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RW.272.1.2019.DS                                                              Skierniewice, dnia 11.02.2019 r.

 

 

 

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa nowego samochodu z fabryczną instalacją gazową”.

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku badania i oceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert:

 

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Vip Car Sp. z o.o.

z/s 45-273 Opole, ul. Pużaka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji podstawowej: 20,00 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na perforację nadwozia: 10,00 pkt

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji na powłokę lakierniczą: 10,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

2.  Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

2.1. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

ZAKMET SławomirSmolarek S.C.

z/s 96-100 Skierniewice, Miedniewice 219

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 57,69 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji podstawowej: 15,00 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na perforację nadwozia: 8,57 pkt

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji na powłokę lakierniczą: 10,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 91,26 pkt

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (143KB)
Ilość odwiedzin43
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-02-11 00:00
Data ukazania się2019-02-11 00:00
Ostatnia zmiana2019-02-11 11:04
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...