http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skierniewice, dnia 13.03.2019 r.

RW.272.4.2019.DS

 

 

                                                                 

Uczestnicy postępowania

                                                                      

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. „Remont elewacji budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap II”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zm. poz. 2215) niniejszym informuję, że w wyniku badania i oceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert:

 

1.         Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Goleco Wiktor Gołota

z/s 96-200 Rawa Mazowiecka, Wołucza 37

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 32,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 92,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

2.  Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

2.1. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Rafał Jędrzejczak Usługi Remontowo-Hydrauliczne RAF-BUD

z/s  99-423 Bielawy, Sobocka Wieś 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 50,29 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 90,29 pkt

 

 

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (188.3KB)
Ilość odwiedzin45
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-03-13 00:00
Data ukazania się2019-03-13 00:00
Ostatnia zmiana2019-03-13 11:04
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...