http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510115909-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach: Dostawa nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551059-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 75014778000000, ul. ul. Konstytucji 3-go Maja   6, 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 8334637, e-mail zamowienia@powiat-skierniewice.pl, faks 468 336 679.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-skierniewice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RW.272.7.2019.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Liczba miejsc - 5 2. Typ nadwozia - Sedan/limuzyna 3. Lakier - Metalizowany, czarny 4. Koła (felgi) Ze stopów lekkich, - min. 17 cali, ogumienie letnie 5. Długość całkowita - Min. 4850 mm 6. Wysokość - Min. 1400 mm 7. Szerokość całkowita bez lusterek - Min. 1800 mm 8. Rozstaw osi - Min. 2800 mm 9. Przestrzeń bagażowa (typ 5 miejsc) - Min. 350 l 10. Pojemność zbiornika paliwa - Min. 45 l 11. Pojemność silnika - min. 1900 cm3 max 2500 cm3 12. Paliwo - Benzyna bezołowiowa LO 95 + napęd hybrydowy lub elektryczny 13. Moc maksymalna - Min. 180 KM 14. Maksymalny moment obrotowy - Min. 180 Nm 15. System nawigacji satelitarnej z mapą Europy oraz bezpłatną aktualizacją - Wymagany 16. Poziom emisji - Euro V – Euro VI 17. Klimatyzacja automatyczna - Min. dwustrefowa 18. Układ antypoślizgowy ABS z układem elektronicznego rozdziału sił hamowania oraz układem awaryjnego hamowania - Wymagany 19. Układ dynamicznej kontroli stabilności toru jazdy z elektronicznym układem kontroli trakcji - Wymagany 20. Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu - Wymagane 21. Kurtyny powietrzne - Wymagane 22. Poduszka kolanowa kierowcy - Wymagana 23. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu - Wymagany 24. Sygnalizacja niezamkniętych drzwi - Wymagana 25. Immobiliser - Wymagany 26. Podgrzewana tylna szyba - Wymagana 27. Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat aktywny) - Wymagany 28. Reflektory xenon lub w technologii LED - Wymagane 29. Światła do jazdy dziennej - Wymagane 30. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne - Wymagane 31. Fotel kierowcy regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie - Wymagane 32. Komplet dywaników gumowych - Wymagane 33. Zdalnie sterowany centralny zamek (2 kluczyki) - Wymagany 34. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem - Wymagane 35. Przyciemniane szyby (tylne dodatkowe) - Wymagane 36. Komputer pokładowy - Wymagany 37. Wielofunkcyjna kierownica - Wymagana 38. Podłokietnik z przodu - Wymagany 39. Podłokietnik z tyłu - Wymagany 40. Autoalarm - Wymagany 41. Czujniki parkowania z tyłu i z przodu - Wymagane 42. Podgrzewane fotele – przód+ kanapa tył - Wymagane 43. Kamera cofania - Wymagana 44. Uruchamianie samochodu przyciskiem - Wymagane

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 113821.14
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Auto Podlasie Sp. z o.o. Oddział Toyota Łódź w Łodzi
Email wykonawcy: bszczegielniak@toyota-lodz.com.pl
Adres pocztowy: ul. Brzezińska 24a
Kod pocztowy: 92-103
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 139800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Ilość odwiedzin31
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-06-10 00:00
Data ukazania się2019-06-10 00:00
Ostatnia zmiana2019-06-10 12:54
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...