http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

ZAPISY TELEFONICZNE POD NR TEL. 46 834 59 32

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, że zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 14678, poz. 2212) Powiat Skierniewicki od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest realizowane w następujących punktach według poniższego harmonogramu:

 

1.      Punkt Nr 1 usytuowany w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3-go  Maja 6, 96-100 Skierniewice na parterze pokój nr 20, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostało organizacji pozarządowej – FUNDACJI MŁODZI LUDZIOM.

-        Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w dniach:

wtorek, czwartek, piątek w godz. 1200 - 1600,

-        Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w dniach:

poniedziałek, środa w godz. 1200 - 1600

2.      Punkt Nr 2 usytuowany w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3-go  Maja 6, 96-100 Skierniewice na parterze pokój nr 28, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą radcy prawni oraz adwokaci, w dniach:

-        poniedziałek, wtorek w godz. 900 - 1300,

-        środa, czwartek, piątek w godz. 800 - 1200

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

1)      Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2)      Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

 

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

·           poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

·           wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

·           sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

·           W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie obejmuje spraw  z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Dołączone pliki:
DokumentNieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf (406.4KB)
DokumentOświadczenie.doc (31.5KB)
Ilość odwiedzin78
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-07-04 00:00
Data ukazania się2019-07-04 00:00
Ostatnia zmiana2019-07-04 11:50
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...