http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Pytania i odpowiedzi

 

RW.272.9.2019.DS                                                              Skierniewice, dnia 10.07.2019 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2935E do granicy z gminą Maków”.

 

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą aktualną, dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź 1

Zamawiający załączył do SIWZ kompletną dokumentację projektową i techniczną. W załączeniu Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.

 

Pytanie 2

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź 2

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2.      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

3.      Projekt Budowlany,

4.      Przedmiar robót.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja.

 

Pytanie 4

Prosimy o jednoznaczne i ostateczne określenie kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi (w opisie technicznym jest KR-2, a w SIWZ jest KR-3).

Odpowiedź 4

Kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi to KR-3

Pytanie 5

Prosimy o jednoznaczne i ostateczne określenie materiału do wykonania poboczy (w SIWZ są pobocza ziemne, w STWiORB D – 06.03.01 UZUPEŁNIANIE, PLANTOWANIE I ZAGĘSZCZANIE POBOCZY są pobocza z kruszywa łamanego, a w STWiORB D – 06.03.01 POBOCZA w punkcie 1.1 są pobocza gruntowe, natomiast w punkcie 1.3 ą pobocza z kruszywa łamanego).

Odpowiedź 5

Zamawiający wymaga, aby zgodnie z SIWZ wykonane zostały pobocza – 15 cm ziemne.

 

 

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 16.07.2019 r. godz. 09:30.

 

Dołączone pliki:
DokumentPozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.pdf (1383.7KB)
DokumentPytania i odpowiedzi.pdf (324.9KB)
Ilość odwiedzin56
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-07-10 00:00
Data ukazania się2019-07-10 00:00
Ostatnia zmiana2019-07-10 13:24
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...