http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skierniewice, dnia 05.08.2019 r.

RW.272.9.2019.DS

 

                                                                                   Uczestnicy postępowania                           

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2935E do granicy z gminą Maków.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku badania i oceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert:

 

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

z/s 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

2.  Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

2.1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

 P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

 z/s 42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 43,89 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 83,89 pkt

 

2.2. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

EUROVIA POLSKA S.A.

z/s 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 44,96 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 84,96 pkt

 

2.3. Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

KONSORCJUM FIRM:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

z/s 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

Partner: „ALTOR” Sp. z o.o.

z/s 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 39,37 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 79,37 pkt

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (261.5KB)
Ilość odwiedzin73
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-08-05 00:00
Data ukazania się2019-08-05 00:00
Ostatnia zmiana2019-08-05 10:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...