http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skierniewice, dnia 06.08.2019 r.

RW.272.10.2019.DS

 

                                                                                  

 

                                                                                              Uczestnicy postępowania                             

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. „Przebudowę i remonty dróg powiatowych na obszarze powiatu skierniewickiego”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zm. 2215) niniejszym informuję, że w wyniku badania i oceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert:

 

1.        Część nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 5103E w miejscowości Godzianów

1.1 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.

z/s 99-400 Łowicz, m. Jamno

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

1.2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Aglet Sp. z o.o. z/s 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 56,76 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 96,76 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

z/s 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 31,36 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 71,36 pkt

 

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

z/s 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 50,60 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 90,60 pkt

 

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę:

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

z/s 99-314 Krzyżanów, Micin 12

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 51,39 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 91,39 pkt

 

2.        Część nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa

2.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.

z/s 99-400 Łowicz, m. Jamno

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

 

2.2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Aglet Sp. z o.o. z/s 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 48,06 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 88,06 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

z/s 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 32,02 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 72,02 pkt

 

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

z/s 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 36,37 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 76,37 pkt

 

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę:

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

z/s 99-314 Krzyżanów, Micin 12

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 54,39 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 94,39 pkt

 

3.        Część nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1316E w miejscowości Jeruzal

3.1 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Aglet Sp. z o.o. z/s 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

 

3.2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

z/s 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127

Liczba punktów w kryterium cena oferty:31,31 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 72,31 pkt

 

 

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

z/s 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 50,58 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie:  90,58 pkt

 

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę:

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

z/s 99-314 Krzyżanów, Micin 12

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 55,04 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 95,04 pkt

 

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (635.8KB)
Ilość odwiedzin50
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-08-06 00:00
Data ukazania się2019-08-06 00:00
Ostatnia zmiana2019-08-06 11:08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...