http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie WA.ZUZ.5.421.3.765.2018.AR Wody Polskie usługa wodna odprowadzanie wód opadowych o-pal Skierniewice
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.421.3.765.2018.AR z dnia 01.08.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego "R-A"