http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skierniewice, dnia 01.10.2019 r.

 

RW.272.13.2019.DS

 

 

           

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice – Bolimów – etap I”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku badania i oceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert:

 

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

z/s 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19

Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o

z/s 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

2.  Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

2.1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

 P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

 z/s 42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 53,00 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 93,00 pkt

 

2.2. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

DROGOMEX Sp. z o.o.

z/s 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 51,57 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 91,57 pkt

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (230.6KB)
Ilość odwiedzin16
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-10-01 00:00
Data ukazania się2019-10-01 00:00
Ostatnia zmiana2019-10-01 10:58
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...