http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 10 oraz zadania nr 11

Skierniewice, dnia  08.10.2019 r.

RW.272.14.2019.DS

 

 

 

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn.  Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2019/2020 ”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku badania i oceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert:

 

1.        Zadanie nr 1 Gmina Bolimów

1.1.Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

1.2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 47,75 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 37,14 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 84,89 pkt

 

2.        Zadanie nr 2 Gmina Kowiesy

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 2

 

3.        Zadanie nr 3 Gmina Nowy Kawęczyn

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 3

 

4.        Zadanie nr 4 Gmina Słupia

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 4.

 

5.        Zadanie nr 5 Gmina Lipce Reymontowskie

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Dziuda Marek

z/s 96-127 Lipce Reymontowskie, Drzewce 126

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 10,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 5.

 

6.        Zadanie nr 6 Gmina Godzianów

6.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

6.2.Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Dziuda Marek

z/s 96-127 Lipce Reymontowskie, Drzewce 126

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 48,20 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 30,59 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 78,79 pkt

 

7.        Zadanie nr 7 Gmina Maków

7.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Dziuda Marek

z/s 96-127 Lipce Reymontowskie, Drzewce 126

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 55,03 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 95,03 pkt

 Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

7.2.Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 30,77 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 90,77 pkt

 

8.        Zadanie nr 8 Gmina Skierniewice

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 8.

 

9.        Zadanie nr 9 Gmina Głuchów

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 9

 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 10 oraz zadania nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert tj. 17.09.2019 godz. 9:30 w zakresie zadania nr 10 i nr 11 nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie ww. zadań.

 

 

 

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców

Nie odrzucono żadnej oferty

 

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu

 

 

 

 

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie zad. nr 10 oraz zadania nr 11.pdf (679KB)
Ilość odwiedzin6
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-10-08 00:00
Data ukazania się2019-10-08 00:00
Ostatnia zmiana2019-10-08 12:52
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...