http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert npp, npo

UCHWAŁA NR  91 /19

ZARZĄDU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

z dnia 29 listopada 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2020 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, poz. 1815), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 688, 1570), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w związku z uchwałą Nr 84/19 Zarządu Powiatu Skierniewickiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2020 roku Zarząd Powiatu Skierniewickiego uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Po rozpatrzeniu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2020 roku dokonuje się wyboru oferty złożonej przez  „FUNDACJĘ MŁODZI LUDZIOM” z/s 96-130 Głuchów, Borysław 49    

2.    Zawiera się umowę z „FUNDACJĄ MŁODZI LUDZIOM” z/s 96-130 Głuchów, Borysław 49 na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1.

3.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi 64 020,00 zł.

 

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, BIP i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

S T A R O S T A

Mirosław Belina

 

 

Uzasadnienie

W dniu 30 października 2019 roku uchwałą Nr 84/18 Zarząd Powiatu
Skierniewickiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2020 roku.

W wyniku badania i oceny, przez powołaną Komisję Konkursową złożonych w ww. konkursie ofert, została wybrana oferta złożona przez „FUNDACJĘ MŁODZI LUDZIOM” z/s 96-130 Głuchów, Borysław 49. Koszt całkowity zadania wynosi 64 020,00 zł.

 

Dołączone pliki:
DokumentUchwała nr 91.pdf (352.7KB)
Ilość odwiedzin7
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-11-29 00:00
Data ukazania się2019-11-29 00:00
Ostatnia zmiana2019-11-29 14:54
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...